Ljudabsobent

Under 2011 utförde TSOI AB en restaurering åt Stockholms Stadsteater där två ljudabsorbenter med mer än 12000bitar ask varsamt demonterades rengjordes och sedan återmonterades i ett särskilt mönster.